Trädvård

Trädvård

Ett träd behöver beskäras med tiden så att den håller formen, förblir friskt och ser bra ut. Om du vill få hjälp med att beskära ditt träd, annan trädvård, trädfällning eller löpande hjälp med din trädgårdsskötsel kan du vända dig till oss på Grönskan som är specialister på trädgårdar.

Träden på en tomt har flera viktiga funktioner som exempelvis att ge skugga vid soliga dagar, att skydda mot vinden men även till att ge tomten ett vackert utseende och en egen karaktär. Många träd lever i 100-tals år, under förutsättning att de är friska, inte har blivit skadade eller utsatts för insektsangrepp.

Allmänt om trädvård

Om man misstänker att ett träd har dött eller inte mår bra kan man vända sig till en specialist på trädvård som kan undersöka trädet och bistå med rådgivning. Ibland kan ett träd återhämta sig så att det kan stå kvar, exempelvis efter en beskärning. I vissa fall kanske det krävs att trädet fälls, så att inte sjukdomar sprider sig till närliggande träd eller det sker olyckor.

Vi hos Grönskan har utbildade arborister med lång erfarenhet inom branschen. Det innebär att vi kan hjälpa er med undersökningar av träd, planering, plantering och beskärning av träd och buskar. Våra arborister är certifierade inom trädfällning, innehar motorsågskörkort och utbildning inom trädsäkerhet vilket gör att vi också kan åta oss alla typer av trädfällning.

Trädfällning

Vid en trädfällning bör du anlita en utbildad arborist som kan fälla trädet på ett säkert sätt, både för den som utför arbetet men även för kringliggande byggnader, vägar och elledningar.

Vid trädfällning i ett tätbebyggt område eller då ett träd står illa till behöver man vanligtvis fälla trädet i sektioner, för att minimera risken för skador. Det innebär att en arborist klättrar upp i trädet och sågar upp trädet i mindre delar som sedan hissas ned till marken. Det kräver en god kunskap om trädfällning och att man använder rätt säkerhetsutrustning.

Om trädet är i dåligt skick, exempelvis om det riskerar att gå av om man klättrar i det, så kan man istället använda sig av en skylift för att kapa upp trädet i sektioner.

De vanligaste orsakerna till att man fäller träd

• Trädet har dött, vilket kan leda till att trädet välter eller att grövre grenar kan gå av och falla till marken, vilket innebär att det finns en risk för personskada eller egendomskada.

• Trädet har fått en sjukdom som inte går att behandla.

• Trädet är skadat, exempelvis genom ett åsknedslag eller annan yttre påverkan.

• Rötter från trädet skadar garageuppfarten, gångvägar eller riskerar att skada fastigheten.

• En trädfällning krävs i samband med nybyggnation eller tillbyggnad.

• Trädet skymmer utsikten eller gör så att ljus inte når fram till tomten.

Beskärning av träd

Ett träd behöver löpande beskäras, ungefär en gång varje år eller vartannat år, så att det ser bra ut men även håller sig friskt så att det kan fortsätta att blomstra varje år. Om trädet inte växer eller om det har fått en sjukdom kan en beskärning som innebär att man tar bort dåliga delar från trädet bidra till att trädet återhämtar sig och fortsätter att växa.

Låt våra skickliga arborister hjälpa dig med trädvård

Om du vill få hjälp med trädvård, beskärning av träd eller behöver fälla ett träd kan du vända dig till oss på Grönskan som har utbildad och erfaren personal som är experter på trädvård. Vi kan även hjälpa till med stubbfräsning och att återställa marken efter en trädfällning.

Grönskan erbjuder också tjänster som trädgårdskötsel, fastighetsskötsel och snöröjning till privatpersoner, företag, kommuner och fastighetsbolag.

Du är välkommen att kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt platsbesök så att vi kan inspektera ert träd, bistå med rådgivning och planera för en säker trädfällning. När du anlitar oss för beskärning av träd eller trädfällning kan du som privatperson använda dig av RUT-avdraget. Det innebär att du kan göra en skattereduktion på motsvarande 50 % av våra arbetskostnader.

VARFÖR Grönskan

Varför du bör anlita oss

Timely - Landscaper X Webflow Template
Tidseffektiva & noggranna

Grönskan har som motto att aldrig krångla till det för våra kunder och därför är det helt okomplicerat att anlita oss då du vill få hjälp med din trädgårdsskötsel. Vi utför arbetet snabbt, effektivt och noggrant så att din trädgård alltid är i perfekt skick.

Reliable - Landscaper X Webflow Template
Pålitlig utrustning och personal

Grönskan har som motto att aldrig krångla till det för våra kunder och därför är det helt okomplicerat att anlita oss då du vill få hjälp med din trädgårdsskötsel. Vi utför arbetet snabbt, effektivt och noggrant så att din trädgård alltid är i perfekt skick.

Cost Effective - Landscaper X Webflow Template
Prisvärda offerter

Vill du få hjälp med förvaltningen av din trädgård löpande kan vi erbjuda mycket förmånliga avtal som innebär att du alltid har en blomstrande och välmående trädgård. Kontakta oss för mer information och för att erhålla en prisvärd offert för din trädgårdsskötsel.